Vanwege drukte en afwezigheid van collega's worden game PC bestellingen pas vanaf vrijdag 19/07/2024 verwerkt

Retourneren

Het kan wel eens voorkomen dat je een bestelling terug wilt sturen. Misschien bevalt het product je niet?  Of ben je teleurgesteld van de prestaties? Wat de reden ook is, je hebt het recht je bestelling tot 14 dagen na ontvangst terug te sturen.

Je krijgt dan het volledige bedrag van je bestelling  teruggestort. Enkel de kosten voor het verzenden van het product naar ons zijn voor eigen rekening. Als je het product retourneert, moet het product alle meegeleverde toebehoren bevatten en in de originele doos en verpakking teruggeplaatst worden.

Het adres waar je het product mag naar retourneren is:

Evolve Gaming
Kazernelaan 230
3530 Houthalen-Helchteren
België

Contacteer ons eerst via ons contactformulier vooraleer je het product retourneert. Zodra het product in goede staat door ons is ontvangen zullen wij het verschuldigde bedrag binnen de 14 dagen terugstorten.

Mocht het product of de verpakking beschadigd zijn waardoor het niet kan verkocht worden aan de originele waarde, dan  kunnen we deze waardevermindering aanrekenen. Behandel het product dus met de nodige zorg en verpak deze zo goed mogelijk bij het retourneren. In geval van recht op terugbetaling van de verzendkosten, zal Evolve Gaming nimmer meer dan 15 euro terugbetalen.

Uitzonderingen

 • Een overeenkomst waarbij de prijs van de zaken of diensten gebonden is aan schommelingen op de financiële markten waarop Evolve Gaming geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen;
 • Een overeenkomst waarbij de consument Evolve Gaming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, met uitzondering van:
  1. Aanvullende dienstverlening waar de consument niet uitdrukkelijk om heeft verzocht
  2. De levering van andere zaken dan die noodzakelijk zijn om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren
 • Een overeenkomst die is gesloten tijdens een openbare veiling
 • Een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien:
  1. De nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. De consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Evolve Gaming de overeenkomst is nagekomen
 • Een overeenkomst tot het verrichten van diensten die strekt tot de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, van goederenvervoer, van autoverhuurdiensten, van catering en van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien.
 • Een consumentenkoop betreffende:
  1. De levering van op maat gemaakte game pc’s, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van de individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
  2. De levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken
  3. De levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken
  4. De levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken
  5. De levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties
 • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding
 • Zakelijke aankopen vallen buiten het retourbeleid en kunnen niet worden teruggestuurd.

Mocht je nog vragen hebben over het retourneren van je aankoop? Dan mag je ons altijd contacteren via ons contactformulier of via het nummer +32 (0)11 94 28 63